Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av ein sirkel 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av ein sirkel 1

Areal av ein sirkel 1

I ein sirkel er radius lik 4 cm. Kor stort er arealet av sirkelen? Fyll berre ut det nedste feltet med A, B eller C.

A 25,12 cm²
B 50,24 cm²
C 12,56 cm²

Rett svar er alternativ

« Tilbake