Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av trekant 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av trekant 2

Areal av trekant 2

I ein trekant er grunnlinja 7 m og høgda 8 m. Kor stort er arealet av trekanten? Fyll berre ut det nedste feltet med A, B eller C.A 56 m²
B 15 m²
C 28 m²

Riktig svar er alternativ

« Tilbake