Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Høgda i ein trekant
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Høgda i ein trekant

Høgda i ein trekant

Kva for ein av påstandane nedanfor stemmer alltid?

A Høgda i ein trekant er alltid ein av sidene i trekanten.
B Høgda i ein trekant står alltid vinkelrett på grunnlinja.
C Høgda i ein trekant er alltid kortare enn grunnlinja.

Riktig svar er alternativ« Tilbake