Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Areal av trekant 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal av trekant 1

Areal av trekant 1

I ein trekant er grunnlinja 5 cm og høgda 3 cm. Kor stort er arealet av trekanten?A 7,5 cm²
B 15 cm²
C 8 cm²

Rett svar er alternativ

« Tilbake