Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Areal og omkrins
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal og omkrins

Areal og omkrins

Rekn ut omkrinsen og arealet av


eit kvadrat med sider 4,7 cm
Omkrins: cm
Areal: 22,09 cm²

eit rektangel med sider 9,3 cm og 2,9 cm
Omkrins: cm
Areal: cm²

eit rektangel med grunnlinje 13,8 cm og høgd 7,9 cm
Omkrins: cm
Areal: cm²

« Tilbake