Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  3 (Areal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Trekant
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til areal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Trekant

Fyll inn svar på spørsmålet i det tomme feltet

I ein trekant er to av vinklane 30º og 60º, og hypotenusen er 10 cm. Arealet av trekanten er cm2.

« Tilbake