Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  2 (Omkrins og lengdeeiningar)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Omkrins
  Her finn du nivådelte oppgåver knytte til omkrins. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Omkrins

Omkrins

Fyll inn rett svar

1
Omkrinsen i eit kvadrat med sidelengd 4 cm er cm.

2
Forholdet mellom omkrinsen og diameteren til ein sirkel er alltid lik .

3
Eit rektangel har omkrins 20 cm. Den lengste sida er 6 cm. Da må den kortaste sida vere cm.

4
I ein sirkel med diameter 3 cm, er omkrinsen tilnærma lik cm.

5
Diameteren er alltid dobbelt så lang som i ein sirkel.

6
Omkrinsen til ein trekant med sider lik 3, 4 og 5 cm er cm.

« Tilbake