Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  2 (Omkrins og lengdeeiningar)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Lengdeeiningar
  Her finn du nivådelte oppgåver knytte til omkrins. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Lengdeeiningar

Lengdeeiningar

1 Ei bru er 2039 m lang. Det er det same som km.

2 Det største havdjupet er 11,033km djupt. Det er det same som m.

« Tilbake