Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  2 (Omkrins og lengdeeiningar)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Felles tangent 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytte til omkrins. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Felles tangent 2
Kor mange tangentar deler …

A med B
A med C
A med D
B med C
B med D
C med D

« Tilbake