Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  2 (Omkrins og lengdeeiningar)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Areal, omkrins og lengde
  Her finn du nivådelte oppgåver knytte til omkrins. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Areal, omkrins og lengde
Radius i sirkelen er 3,5 cm. Kva er da lengda på sida til kvadratet?
Svar: cm

Kva er omkrinsen av sirkelen? (2 · pi · radius = omkrinsen av sirkelen)
Svar: cm

Kva er omkrinsen av kvadratet? (4 · sidekant = omkrinsen av kvadratet)
Svar: cm

Kva er arealet av sirkelen? (pi · radius · radius = arealet av sirkelen)
Svar: kvadratcentimeter

Kva er arealet av kvadratet? (sidekant · sidekant = arealet av kvadratet)
Svar: kvadratcentimeter

Kva er forholdet mellom omkrinsane til kvadratet og sirkelen? Kvadratet har gonger lengre omkrins.

Kva er forholdet mellom areala til kvadratet og sirkelen? Kvadratet har gonger større areal.

« Tilbake