Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  2 (Omkrins og lengdeeiningar)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Omkrins og areal av kvadrat 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytte til omkrins. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Omkrins og areal av kvadrat 2

Omkrins og areal av kvadrat 2

Fyll ut rett omkrins og areal for kvadrat med sider

6
Omkrins
Areal

7
Omkrins
Areal

8
Omkrins
Areal

9
Omkrins
Areal

10
Omkrins
Areal

« Tilbake