Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  2 (Omkrins og lengdeeiningar)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Omkrins
  Her finn du nivådelte oppgåver knytte til omkrins. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Omkrins

Omkrins

Fyll inn rett lengd i dei opne felta

Omkrinsen av eit rektangel er 38 cm. Den eine sida er 6 cm. Den tilstøytande sida er da cm.

I eit rektangel er ei side 5 cm og ei anna side 6 cm. Omkrinsen er da cm og arealet er cm.

Side AB i trekanten ABC er 20 cm. Side BC er 3 cm lengre. Heile Omkrinsen til trekanten er 64 cm. Da er AC
cm.

« Tilbake