Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgave 2
  Her finn du ressursar til hovudområdet geometri og målingar. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Ressursar
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgave 2

Oppgave 2


Kan du med utgangspunkt i figuren finne lengda av hypotenusen BC?

A Ja, hypotenusen er 300 cm.
B Nei, det er ikkje muleg å definere med desse opplysningane.
C Ja, hypotenusen 200 cm.

Rett svar er alternativ .

Forklaring kjem fram når du trykker vis fasit:


« Tilbake