Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  Grøne oppgåver  >  Utfyllingsoppgåver  >  Sant eller usant om geometri (9.klasse)
  Her finn du ressursar til hovudområdet geometri og målingar. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Ressursar
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Sant eller usant om geometri (9.klasse)

Skriv inn ”Sant” eller ”Usant”.

1 Konstruksjon er å teikne figurar ved hjelp av gradskive og blyant på millimeterpapir.
2 Ein vinkel som er større enn 90 gradar, er ein stump vinkel. Ein vinkel som er mindre enn 90 gradar er ein spiss vinkel.
3 I ein spissvinkla trekant er alle vinklane spisse.
4 I ein stumpvinkla trekant er alle vinklane stumpe.
5 Vinkelsummen i ein trekant varier med arealet.
6 Det gylne snitt har verdien 3,14.
7 Dersom høgre og venstre vinkelbein har same lengde vil vinkelen automatisk bli 30 grader.

8 Det er ikkje mogleg å konstruere ein vinkel som skal vere 75 gradar.
9 Ein sirkel er 360 gradar.
10 Dersom ein har ein trekant, og veit at to av vinklane er 40 og 60 gradar, må den siste vinkelen vere 80 gradar.
11 Ein normal er ei linje som ligg parallelt med ei anna linje.

« Tilbake