Du er her: Hovudsida  >  Geometri og målingar  >  Geometri og målingar  >  Grøne oppgåver  >  Utfyllingsoppgåver  >  Sant eller usant om geometri og målingar (8.klasse)
  Her finn du ressursar til hovudområdet geometri og målingar. Meir stoff finn du ved å klikke på delemna midt på sida.  
  Ressursar
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8

Sant eller usant om geometri og målingar (8.klasse)

Skriv inn ”Sant” eller ”Usant”.

1 Vi delar vinklane inn i tre kategoriar: Skarpe, mjuke og beine.
2 Midtpunktet i ein sirkel heiter sentrum. Radien er lengda frå sentrum og ut til periferien.
3 Radiusen i ein sirkel er halvparten av diameteren til den same sirkelen.
4 Pi har uendeleg mange desimalar. For å gjere det lettare for oss å rekne, er det vanleg å runde opp slik at Pi får verdien 2,156.
5 1 tomme er 2,54 cm.
6 Ein reknar ut volumet av eit prisme ved å multiplisere grunnflata med høgda.
7 Ein reknar ut volumet av eit prisme ved å multiplisere lengda med høgda og dividere med grunnflata.
8 Volumet av ein sylinder vert rekna ut ved å multiplisere radiusen til grunnflata med høgda.
9 Vinkelsummen i ein trekant er 100 grader.
10 Ein vinkel som er 90 grader er ein rett vinkel.
11 Eit parallellogram er ein firkant der to motståande sider er parallelle.
12 Volumet av ein pyramide er grunnflate multiplisert med høgda, delt på 4.

« Tilbake