Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  3 (Desimaltal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til desimaltal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåve 1

Ved å multiplisere 12,34 med 1,12 får vi eit tal med desimalar.
Å multiplisere eit tal med 0,01 er det same som å flytte kommaet plassar til venstre.
Dersom vi deler eit tal med 0,0001 vil det vere det same som å flytte kommaet plassar til høgre.

« Tilbake