Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  3 (Desimaltal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Rekneoppgåver med desimalar
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til desimaltal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rekneoppgåver med desimalar

Rekneoppgåver med desimalar

Tre hundredelar og sju tidelar minus x tidelar = 3 hundredelar og 2 tidelar
x =

34 tusendelar minus x hundredelar = 4 tusendelar
x =

5 tiere = x hundredelar
x =

« Tilbake