Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  3 (Desimaltal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til desimaltal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåve 1

1
Talet 5,83 er halvparten av .

2
Eit tal blir dobbelt så stort om vi dividerer med .

3
Alle tal blir større om vi dividerer med tal mindre enn .

« Tilbake