Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  1 (Tal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Omforming frå binære til hexadesimale tal
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til emnet tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omforming frå binære til hexadesimale tal

Omforming frå binære til hexadesimale tal

I ein datamaskin er både hexa- og binært tallsystem i bruk. Det er ein enkel måte å rekne om tal mellom desse talsystema. Fire og fire binære tal er gruppert til å utgjere eitt hexadesimalt tal.
01112 = 710 = 716 00012 = 110 = 116
Om vi set dei binære tala etter kvarandre fire og fire kan ein bare sette de hexadesimale tala etter kvarandre og få den hexadesimale talverdien.
011100012 = 11310 = 7116
7 er verdien av dei fire første tala, og 1 er verdien av dei 4 siste tala.

Link saman verdiane frå totalsystemet og det hexadesimale talsystemet. Fyll inn nummer 1 til 8 i dei opne felta.

A 1011
B 0001 1011
C 1111 0101
D 0000 1111
E 0101 1010
F 1011 0011
G 1011 0000
H 1000 0000 1011

1 5B
2 80B
3 F5
4 B0
5 0F
6 B3
7 B
8 1B

A 1011
B 0001 1011
C 1111 0101
D 0000 1111
E 0101 1010
F 1011 0011
G 1011 0000
H 1000 0000 1011

« Tilbake