Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  1 (Tal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til emnet tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåve 1

Utfyllingsoppgåve 1

1
Om du doblar (3a + b) får du + .

2
4x + = 4(x + 3)

3
(-6) • ( ) = 36

4
6x² + = 2x(3x + 1)

5
er den største felles faktoren i uttrykket 5a² + 20a.

6
x²y + = xy(x + y)

« Tilbake