Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  1 (Tal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til emnet tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåve 2

Utfyllingsoppgåve 2

1
Kvotienten mellom 36 og 6 er .

2
Kvotienten mellom og 7 er 9.

3
Produktet av 9 og 8 er .

4
Produktet av 7 og er 42.

5
Summen av og 38 er 164.

« Tilbake