Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  1 (Tal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til emnet tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåve 1

Utfyllingsoppgåve 1

1
48 : = 6

2
45 – = 12

3
– 63 = 36

4
• 3 = 78

5
a + = 4a

6
2a • = 6a i andre

7
+ 5a = 7a

8
a • = a i andre





« Tilbake