Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  1 (Tal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 3
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til emnet tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåve 3

Utfyllingsoppgåve 3

Vel riktig svar til reknestykka. Skriv inn A, B, C, D og E i dei opne felta.

A 3a • 4a
B 3a • 4b
C a • 3b²
D 4a + (b² – 2a)
E 2a • 4b²

3ab²
12a²
2a + b²
12ab
8ab²
« Tilbake