Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  1 (Tal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til emnet tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåve 2

Utfyllingsoppgåve 2

Kva blir produktet av (a + 1) og (a + 2)?

A 3a
B a² + 2
C a² + 3a + 2

Riktig svar er alternativ

« Tilbake