Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  1 (Tal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 4
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til emnet tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåve 4

Utfyllingsoppgåve 4

Set inn rett ord i dei tomme felta


Addisjon

+ ledd =


Subtraksjon

ledd – ledd =


Multiplikasjon

faktor ∙ =


Divisjon

dividend : =

« Tilbake