Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  1 (Tal)   >  Blå oppgåver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgåve 3
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til emnet tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgåve 3

Utfyllingsoppgåve 3

Skriv S framfor dei orda og uttrykka som har med subtraksjon å gjere.
Skriv A framfor dei orda og uttrykka som har med addisjon å gjere.

ta bort
pluss
rekne ut differensen
rekne ut summen
til saman
rekne ut forskjellen
minus

« Tilbake