Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  9 (Prefiks)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Prefiks
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prefiks. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prefiks

Prefiks

Storleiksorden for kvart prefiks i denne tabellen er 1000 gonger større/mindre enn neste prefiks.
Ei skijakke kostar 3 PnGkmp kroner. Kor mange kroner kostar jakka?
Svar:

Ein vis mann som sit på ein fjelltopp seier at han vet svaret på alt, nemleg talet 42 \my\nMG.. Kva er svaret på alt?
Svar:

Ein hai et 0,3 Mmkg og ein annan hai et 2000 Mnkg fisk. Kor mange kg fisk har dei ete til saman?
Svar:

« Tilbake