Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  9 (Prefiks)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Prefiks, lengdemål
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til prefiks. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prefiks, lengdemål

Prefiks, lengdemål

Storleiksorden for kvart prefiks i denne tabellen er 1000 gonger større/mindre enn neste prefiks.
Vel omtrentleg storleiksorden for avstand eller lengd. Skriv inn Pm, Tm, Gm, Mm, km, m, mm, mym, nm, pm og fm i cellene.

Menneske
Avstand til nærmaste stjerne utanfor solsystemet vårt
Avstand til sola
Oslo – Larvik
Hydrogenatomets diameter
Avstand til Neptun
Humle
Proton
Eggcelle
DNA-spiral
Diameter, jorda

« Tilbake