Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  6 (Negative tal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 3
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til negative tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgaver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oppgåve 3

Skriv inn ”positiv” eller ”negativ” i dei opne felta.

Kvotienten av to positive tal er .
Kvotienten av eit positivt og eit negativt tal er .
Kvotienten av to negative tal er .
Produktet av tre negative tal er .
Produktet av eit positivt og eit negativt tal er .
Produktet av to negative tal er .

« Tilbake