Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  6 (Negative tal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til negative tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgaver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oppgåve 2

Fyll inn rett tal i ruta.

(-20) : = 4
10 : = (-2,5)
: (-7) = (-5)
((-20) ∙ 5) ∙ (-3) =
(-50) ∙ (-0,5) : (-5) =

« Tilbake