Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  6 (Negative tal)   >  Raude oppgåver  >  Utfylling  >  Oppgåve 1
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til negative tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgaver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oppgåve 1

Fyll inn rett tal i ruta.

(-4) ∙ 2 ∙ (-3) =
3 ∙ (-3) ∙ = 27
(-4) ∙ (-1) ∙ (-5) =
(+4) ∙ (-2,5) ∙ = (-5)
∙ (-6) = 30

« Tilbake