Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  6 (Negative tal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Jevn ut
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til negative tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgaver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jevn ut

Fyll ut dei tomme rutene slik at likskapen blir rett.

(-8) + = (-5)
- 9 = (-16)
- (-8) = 8
(-4) + (-2) =
(-14) + - (-8) = -8

« Tilbake