Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  6 (Negative tal)   >  Blå oppgaver  >  Utfylling  >  Utfyllingsoppgave 2
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til negative tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgaver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utfyllingsoppgave 2

Skriv inn ”legg til” eller trekkjer frå” i dei opne felta.

Eit negativt tal blir mindre dersom vi eit negativt tal.
Eit negativt tal blir større dersom vi eit positivt tal.
Eit negativt tal blir større dersom vi eit negativt tal.
Eit negativt tal blir mindre dersom vi eit positivt tal.
Eit positivt tal blir mindre dersom vi eit negativt tal.
Eit positivt tal blir større dersom vi eit positivt tal.
Eit positivt tal blir større dersom vi eit negativt tal.
Eit positivt tal blir mindre dersom vi eit positivt tal.

« Tilbake