Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  6 (Negative tal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Rangering
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til negative tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgaver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rangering

Ranger tallene under fra lavest til høyest verdi

0,01 –1 –0,1 –0,9 0,1 –0,09 –1,1 0,91 –0,05 0,19
« Tilbake