Du er her: Hovudsida  >  Tal og algebra  >  Tal og algebra  >  6 (Negative tal)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling  >  Rekn ut forskjellen
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til negative tal. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Grøne oppgåver
 
Blå oppgaver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rekn ut forskjellen

Rekn ut forskjellen mellom
a) + 4 ˚C og –7 ˚C
Svar: ˚C

b) + 14 ˚C og –9 ˚C
Svar: ˚C

c) – 2 ˚C og – 12 ˚C
Svar: ˚C

« Tilbake