Du er her: Hovedsiden  >  Ressurser  >  Portrett  >  René Descartes møter du på side 51 i Tetra 9
  I denne menyen finner du ressurser på tvers av hovedområdene i faget. Oppgaver og mer stoff finner du ved å klikke deg inn på de matematiske hovedområdene.  
  Til læreren
 
Ressurser
 
Kunnskapsløftet
 
 

René Descartes møter du på side 51 i Tetra 9


Den kjente franske filosofen og matematikeren René Descartes (1596–1650) var den første som brukte bokstaver ved løsning av likninger. På hans tid begynte man å kalle ukjente tall x, y eller z. Descartes brukte algebra til å beskrive geometrien, både to- og tre-dimensjonale figurer.
Han regnes dessuten for å vere grunnleggeren av den moderne filosofien og er mest kjent for setningen Cogito, ergo sum, eller ”Jeg tenker, altså er jeg”.

Høsten 1649 ble han kalt til Sverige for å være lærer og rådgiver for den da 23-årige dronning Kristina. Dronningens timer begynte kl. 5 hver morgen. Descartes hadde ikke helse til det kjølige vinterklimaet. Han fikk lungebetennelse og døde allerede i februar 1650.

Du kan lese mer om Descartes på denne engelskspråklige nettsida:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Descartes.html
« Tilbake