Du er her: Hovedsiden  >  Ressurser  >  Portrett  >  Pytagoras møter du på side 55 i Tetra 8 og på side 74 og 267 i Tetra 10
  I denne menyen finner du ressurser på tvers av hovedområdene i faget. Oppgaver og mer stoff finner du ved å klikke deg inn på de matematiske hovedområdene.  
  Til læreren
 
Ressurser
 
Kunnskapsløftet
 
 

Pytagoras møter du på side 55 i Tetra 8 og på side 74 og 267 i Tetra 10

Pytagoras (ca. 569-500 f.kr.) ble født på øya Samos og grunnla en skole på Kroton i det sørlige Italia i 539 f.kr. Pytagoras mente at kvinner og menn var likeverdige innenfor vitenskapen. Pytagoreerne var opptatt av at matematisk forståelse var nødvendig for å forstå filosofi, og at matematikken var nært knyttet til musikk, dans, sanger og andre estetiske kunstformer.

Pytagoreerne hadde mange mystiske og nesten religiøse tanker rundt matematikk, de tilbad til og med magiske tall! De mente at en kunne forklare alt ved hjelp av tall, og at ulike tall hadde ulike egenskaper. For eksempel så de på tallet 1 som det hellige grunntallet. Av dette tallet ble alle de andre tallene født.

Alle partall var kvinnelige, mens oddetall var mannlige. De mente også at sfæren (overflaten til en kule) var den mest perfekte formen, og av den grunn måtte planetene gå i sfæriske baner. Vi vet nå at det ikke er helt korrekt.
Da Pytagoras døde var det kona hans Teano og to av døtrene som drev skolen videre.

I dag tenker vi først og fremst på navnet Pytagoras i forbindelse med den pytagoreiske læresetningen: I en rettvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen lik summen av kvadratene på hver av katetene.

I denne artikkelen fra tidsskriftet Tangenten finner du en gjennomgang av den pytagoreiske læresetningen. Denne læresetningen tar vi for oss i Tetra 10.
http://caspar.no/tangenten/2002/pytagoras.html

På den engelskspråklige nettsida under kan du lese mer om Pytagoras.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pytagoras
« Tilbake