Du er her: Hovudsida  >  Ressursar  >  Portrett  >  Christian Goldbach møter du på side 74 i Tetra 8
  I denne menyen finn du ressursar på tvers av hovudområda i faget. Oppgåver og meir stoff finn du ved å klikke deg inn på dei matematiske hovudområda.  
  Til læraren
 
Ressursar
 
Kunnskapsløftet
 
 

Christian Goldbach møter du på side 74 i Tetra 8

Christian Goldbach (1690-1764) blei født i Königsberg i Preussen (no Kaliningrad i Russland). Goldbach arbeidde som matematikar og historikar i St. Petersburg, og frå 1728 var han lærar for tsar Peter II i Moskva.

Han er mest kjend for hypotesen om at alle partal større enn 2 kan skrivast som summen av to primtal. Denne hypotesen la han fram i eit brev til Leonhard Euler i 1742. Ingen har enno klart å bevise denne hypotesen. Goldbach sette også fram ein hypotese om at alle oddetal kan skrivast som summen av tre primtal.

Under finn du nokre engelskspråklege sider om Goldbach:

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Mathematicians/Goldbach.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Goldbach


« Attende