Du er her: Hovudsida  >  Ressursar  >  Portrett  >  Euklid møter du på side 75 i Tetra 8
  I denne menyen finn du ressursar på tvers av hovudområda i faget. Oppgåver og meir stoff finn du ved å klikke deg inn på dei matematiske hovudområda.  
  Til læraren
 
Ressursar
 
Kunnskapsløftet
 
 

Euklid møter du på side 75 i Tetra 8

Euklid (ca 325-265 f.Kr). Gresk matematikar med tilhald i Alexandria. Euklid samla matematikkvitskapen i 13 bøker og kalla verket Elementene. Han ordna matematikken og sette opp definisjonar, grunnomgrep, aksiom og setningar som andre seinare har bygt vidare på. Han beviste for eksempel at det finst uendeleg mange primtal. Euklid er også kjend for sine postulat, eller påstandar, for eksempel at: gjennom eit punkt utanfor ei rett linje kan det berre trekkjast éin parallell til linja. Tenk på den!


Under finn du ei engelskspråkleg side om Euklid:

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Euclid.html
« Attende