Du er her: Hovudsida  >  Ressursar  >  Portrett  >  Charles F. Richter møter du på sidene 239–241 i Tetra 10
  I denne menyen finn du ressursar på tvers av hovudområda i faget. Oppgåver og meir stoff finn du ved å klikke deg inn på dei matematiske hovudområda.  
  Til læraren
 
Ressursar
 
Kunnskapsløftet
 
 

Charles F. Richter møter du på sidene 239–241 i Tetra 10

Kvar gong media melder om eit jordskjelv vert Richters-skala nemnd. Det er Charles F. Richter (1900–1985) som har gitt namnet til skalaen. I 1935 utvikla han saman med kollegaen Beno Gutenberg eininga som i dag er standard for måling av styrken til jordskjelv.

Eit viktig matematisk poeng er at skalaen er basert på logaritmar: Eit skjelv som er målt til 5 på Richter-skalen, er 10 gongar så kraftig som eit som målar 4. Eit skjelv som er målt til 5, er 100 gongar så kraftig som eit målt til 3.

Les om problematiske sider ved Richter-skalaen i denne Wikipedia-artikkelen: http://nn.wikipedia.org/wiki/Richterskalaen

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Richter
« Attende