Du er her: Hovudsida  >  Ressursar  >  Portrett  >  Diofantos frå Alexandria møter du på side 210 i Tetra 10
  I denne menyen finn du ressursar på tvers av hovudområda i faget. Oppgåver og meir stoff finn du ved å klikke deg inn på dei matematiske hovudområda.  
  Til læraren
 
Ressursar
 
Kunnskapsløftet
 
 

Diofantos frå Alexandria møter du på side 210 i Tetra 10

Diofantos frå Alexandria (ca.250 - ca.330) var gresk matematikar. Han var først og fremst oppteken av likningar, og er kjend for å ha innført ulike symbol for ukjente storleikar.

Diofantos sine teoriar har vore eit viktig utgangspunkt for nyare matematikarar. Han er blant anna forfattaren av verket Aritmetika som på 1600-talet inspirerte franskmannen Pierre de Fermat og teorien som vert kalla Fermat sin siste sats.

Du kan lese meir om Diofantos på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Diofant, og om du vil vite meir kan du søkje på internett på ”Diofant”, ”Diofanto”, ”Diofantus” eller ”Diophantus”.
« Attende