Du er her: Hovedsiden  >  Ressurser  >  Portrett  >  Pierre de Fermat møter du på side 209 og 211 i Tetra 10
  I denne menyen finner du ressurser på tvers av hovedområdene i faget. Oppgaver og mer stoff finner du ved å klikke deg inn på de matematiske hovedområdene.  
  Til læreren
 
Ressurser
 
Kunnskapsløftet
 
 

Pierre de Fermat møter du på side 209 og 211 i Tetra 10

Pierre de Fermat møter du på side 209 og 211 i Tetra 10
En av flere franskmenn som på 1600-tallet var fascinert av primtall, var Pierre de Fermat (1601-1665). Han mente at alle tall på formen 2b + 1 der b = 1, 2, 4, 8, 16 ... er primtall. Disse tallene kaller vi Fermat-tal.

Han meinte også at dersom et tal n er større enn 2, har an + bn = cn ingen løsning der a, b og c er heltall. Denne påstanden kalles Fermats siste teorem.

Tall var egentlig bare ein hobby for Fermat som var utdannet jurist, og blant annet arbeidet som parlamentsrådgiver for straffesaker i Toulouse. Likevel leverte han altså viktige bidrag til matematikken, og blir i tillegg til de nevnte oppdagelsene kreditert som en av grunnleggerne av sannsynlighetsreging.

Fermat var ikke særlig publiseringsvillig. Arbeidene hans er først og fremst kjent gjennom brev og notater i bøker. Fermats siste teorem ble funnet notert i margen i boka Aritmetika av den greske 200-tals matematikeren Diofantos fra Alexandria (ca.250 - ca.330). Der stod det også at han kunne bevise påstanden, men at det var for liten plass i margen. I 1995 klarte matematikaren Andrew Wiles å rekne ut det plasskrevjande beviset.

Wikipedia om Fermat:

http://no.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat

« Tilbake