Du er her: Hovudsida  >  Ressursar  >  Portrett  >  Marin Mersenne møter du på side 208 og 209 i Tetra 10
  I denne menyen finn du ressursar på tvers av hovudområda i faget. Oppgåver og meir stoff finn du ved å klikke deg inn på dei matematiske hovudområda.  
  Til læraren
 
Ressursar
 
Kunnskapsløftet
 
 

Marin Mersenne møter du på side 208 og 209 i Tetra 10

Franskmannen Marin Mersenne (1588-1648) er i matematikkverda kjend for å ha funne ut at tal på formen 2n – 1 der n = 2, 3, 4, 5 ..., ofte er primtal. Desse tala vert difor kalla Mersenne-primtal.

Mersenne meinte han hadde funne dei 11 første primtala som kan skrivast på denne forma, men ikkje før ca 200 år etter at han var død, vart påstanden bekrefta. Kanskje hadde Mersenne teknikkar for å rekne med store tal andre ikkje visste om? Det problematiske ved å bevise påstanden var nemleg mangelen på rekneteknikkar som var i stand til å ta for seg så store tal.

Lenkjer til engelskspråklege nettsider om Mersenne:
http://www.mersenne.org/, som det er vist til i Tetra 10 på side 208.
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Mersenne.html
http://www.britannica.com/eb/article-9052176/Marin-Mersenne
« Attende