Du er her: Hovudsida  >  Ressursar  >  Portrett  >  Leonhard Euler møter du på side 66 og 209 i Tetra 10
  I denne menyen finn du ressursar på tvers av hovudområda i faget. Oppgåver og meir stoff finn du ved å klikke deg inn på dei matematiske hovudområda.  
  Til læraren
 
Ressursar
 
Kunnskapsløftet
 
 

Leonhard Euler møter du på side 66 og 209 i Tetra 10

Sveitsaren Leonhard Euler (1707-1783) gav ut meir enn 800 tekstar om dei matematiske arbeida sine. Han var også interessert i astronomi og optikk, og var professor i både fysikk og matematik.
Peirre de Fermat (1601-1665) meinte at alle tal på formen
er primtal. Dette blir kalla Fermat-tal.

I 1732 beviste Euler at 2³²+ 1 = 4 294 967 297 = 641 ∙ 6 700 417, altså at det er eit sammensett tal.

Som vaksen vart Euler blind. Utan synet fortsatte han arbeidet som i dag gjer at han er rekna som ein av den morderne matematikken sine grunnlegjarar.

http://www.eulerarchive.com er mange av arbeida til Euler publisert. Wikipedia har utfyllende informasjon om livet og arbeidene hans: http://no.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
« Attende