Du er her: Hovedsiden  >  Ressurser  >  Portrett  >  Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro møter du på side 39 i Tetra 10
  I denne menyen finner du ressurser på tvers av hovedområdene i faget. Oppgaver og mer stoff finner du ved å klikke deg inn på de matematiske hovedområdene.  
  Til læreren
 
Ressurser
 
Kunnskapsløftet
 
 

Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro møter du på side 39 i Tetra 10

Amedeo Avogadro (1776-1856) levde i Italia. Fra 1809 var han professor i fysikk ved det kongelege College i Vercelli. Han er kjent for Avogadros lov, som påstår at alle gasser i like store volum, under samme temperatur og trykk, har like mange molekyler.
Avogadro er også kjent for å ha kommet fram til tallet 6,022045 ∙ 10²³, som er tallet på molekyler i et mol (grunnenhet for stoffmengde) av et stoff.

Andre vitenkapsmenn så ikke nytten av kunnskapene Avogadro satt med før etter at han var død. Da oppdaget fysikaren Stanislao Cannizzaro hvordan innholdet i Avogadros idéer var et hjelpemiddel når man skulle finne oppbyggingen til eit molekyl. Selv hadde Avogadro sett den praktiske nytten, og konkludert med at hydrogen og oksygen er molekyler som består av to atomer (H2 og O2), og ga vann formelen H2O.

For mer utfyllende informasjon om Avogadro, se den engelskspråklige siden http://en.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Avogadro
« Tilbake