Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  2 (Diagram)   >  Raude oppgåver  >  Nettoppgåver  >  Klimaet i Norge
  Her finn du ressursar og nivådelte oppgåver knytt til diagram. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3

Klimaet i Norge

I denne PDF-en frå Meteorologisk institutt kan du lese om korleis klimaet var i Noreg i 2005.

Vêret i Noreg

Du kan
  • finne eksempel på ulike typer diagram
  • sjå på inndeling av aksene i diagrammene
  • studere klassebredder
  • finne informasjon om vêret der du bor
  • studere korleis Meteorologisk institutt presenterer og analyserer talmaterialet
« Attende