Du er her: Hovudsida
  I denne menyen finn du ressursar på tvers av hovudområda i faget. Oppgåver og meir stoff finn du ved å klikke deg inn på dei matematiske hovudområda.  
  Til læraren
 
Ressursar
 
Kunnskapsløftet
 
 
Statistikk Tal og algebra Geometri og målingar Brøk Prosent Sannsyn og kombinatorikk Likningar og ulikskapar Funksjonar