Du er her: Hovudsida  >  Ressursar  >  Lenkjesamling
  I denne menyen finn du ressursar på tvers av hovudområda i faget. Oppgåver og meir stoff finn du ved å klikke deg inn på dei matematiske hovudområda.  
  Til læraren
 
Ressursar
 
Kunnskapsløftet
 
 

Generelle matematikklenkjer

I denne lenkjesamlinga finn du sider som du kan ha nytte av i arbeidet med matematikkfaget i ungdomsskolen.

http://www.matematikk.net/
Ein nettstad for elevar i ungdomsskolen og vidaregåande skole.

http://www.matematikk.org
Mange oppgåver og nyttig bakgrunnsstoff for alle matematikkinteresserte. Nettstaden er eit samarbeidsprosjekt mellom HiO, UiTø, NTNU, UiB og UiO.

http://www.matematikksenteret.no/
Matematikksenteret i Trondheim. Utviklar arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg.

http://www.lamis.no/
LAMIS. Landslaget for Matematikk i skolen.

http://ncm.gu.se/
NCM. Nationellt Centrum för Matematikkutbildning. Nettsida ligg under universitetet i Göteborg. Undervisningsopplegg, konkurransar, lenkjer etc.

http://skolenettet.no/
Skolenettets sider med lenkjer til matematikkstoff.

http://www.caspar.no/tangenten/
Tidsskrift for matematikkundervisning.

http://home.hib.no/al/matematikk/algebra.htm
Matematikken i eit historisk perspektiv. Sida ligg under matematikkseksjonen ved avdeling for lærarutdanning i Bergen.

http://fag.hia.no/kurs/matikt/IKTElenker.htm
Høgskolen i Agder. Lenkjer til matematikk-nettsider.

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
Oppgåver innanfor tal og talrekning, algebra, geometri, målingar, statistikk og sannsyn. Nivået er frå førskole til 12. klasse.

http://www.mazeworks.com/home.htm
Ei rekkje interaktive spel; Sjakkproblem, Tårnet i Hanoi etc.

http://www.cyffredin.co.uk/
Etnomatematikk. Geometriske mønster og former frå mange kulturar.

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/tests/fun1/erkennen.html
Funksjonar. Lineære og ikkje-lineære funksjonar der ein skal finne funksjonsuttrykk til grafar.

http://www.rasmus.is/dk/t/U/stu0mn.htm
Test deg sjølv i potensrekning, brøkar, likningar, statistikk, osv. Kontroller svaret ditt mot fasiten. Sida er på dansk.

http://www.cyffredin.co.uk/Matches
Puslespel med fyrstikker.