Du er her: Hovedsiden  >  Ressurser  >  Lenkesamling
  I denne menyen finner du ressurser på tvers av hovedområdene i faget. Oppgaver og mer stoff finner du ved å klikke deg inn på de matematiske hovedområdene.  
  Til læreren
 
Ressurser
 
Kunnskapsløftet
 
 

Generelle matematikklenker

I denne lenkesamlingen finner du sider som du kan ha nytte av i arbeidet med matematikkfaget i ungdomsskolen.

http://www.matematikk.net/
Et nettsted for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

http://www.matematikk.org
Mange oppgaver og nyttig bakgrunnsstoff for alle matematikkinteresserte. Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom HiO, UiTø, NTNU, UiB og UiO.

http://www.matematikksenteret.no/
Matematikksenteret i Trondheim. Utvikler arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.

http://www.lamis.no/
LAMIS. Landslaget for Matematikk i skolen.

http://ncm.gu.se/
NCM. Nationellt Centrum för Matematikkutbildning. Nettsida ligger under universitetet i Göteborg. Undervisningsopplegg, konkurranser, lenker etc.

http://skolenettet.no/
Skolenettets sider med lenker til matematikkstoff.

http://www.caspar.no/tangenten/
Tidsskrift for matematikkundervisning.

http://home.hib.no/al/matematikk/algebra.htm
Matematikken i et historisk perspektiv. Sida ligg under matematikkseksjonen ved avdeling for lærerutdanning i Bergen.

http://fag.hia.no/kurs/matikt/IKTElenker.htm
Høgskolen i Agder. Lenker til matematikk-nettsider.

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
Oppgaver innenfor tall og tallregning, algebra, geometri, målinger, statistikk og sannsynlighet. Nivået er fra førskole til 12. klasse.

http://www.mazeworks.com/home.htm
En rekke interaktive spill; Sjakkproblem, Tårnet i Hanoi etc.

http://www.cyffredin.co.uk/
Etnomatematikk. Geometriske mønstre og former fra mange kulturer.

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/tests/fun1/erkennen.html
Funksjoner. Lineære og ikke-lineære funksjoner der en skal finne funksjonsuttrykk til grafer.

http://www.rasmus.is/dk/t/U/stu0mn.htm
Test deg selv i potensregning, brøker, likninger, statistikk, osv. Kontroller svaret ditt mot fasiten. Sida er på dansk.

http://www.cyffredin.co.uk/Matches
Puslespill med fyrstikker.