Du er her: Hovudsida  >  Statistikk  >  Statistikk  >  3 (Median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd)   >  Grøne oppgåver  >  Utfylling
  Her finn du nivådelte oppgåver knytt til median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidde. Som i Tetra elevbøker er oppgåvestoffet nivådelt i blå, grøne og raude oppgåver.  
  Blå oppgåver
 
Grøne oppgåver
 
Raude oppgåver
 
1 2 3

Utfyllingsoppgåver (Grøn)